BFG Bergen Løpeklubb på Facebook  

Facebook Image
   

Ulriken Opp  

 

Logo UO stor skrift for web 

Lørdag 6. mai 2017

 

 

   

Løvstakken Opp  

Logo Lovstakken Opp 500pxLørdag 13. mai 2017

   

Web kamera  

Lagunen Sørgående(Statens vegvesen)

   

Innkalling til Årsmøte i BFG Bergen onsdag 22. april

Detaljer

BFG Bergen avholder årsmøte onsdag 22. april kl 19.00 i BFG huset på Fana Stadion.

Alle medlemmer er velkommen. 

(For ordens skyld: Idrettskretsen er informert om at vi dette året ser bort fra hovedregelen om årsmøte i mars.

BFG og HFIK er enige om at det viktigste er at fastsatte frister blir overholdt.)

Agenda:

* Velkommen

* Godkjenning av innkalling/ saksliste

* Valg av dirigent og referent

* Godkjenning av årsrapport og regnskap

* Kontingent 2015. Forslag at denne settes til kr 500,-

* Godkjenning av budsjett 2015

* Endring av lover i BFG Bergen

* Innkomne saker (innsendt innen 8.april)

* Valg av nytt styre

Sakspapirer:

Årsrapport 2014

Forslag til lovendring

Saksunderlaget blir presentert på skjerm på årsmøte. Det blir ikke levert ut papirkopier.

Stemmeberettige: Alle BFG medlemmer som har betalt medlemskontingent og har vært medlem i minst 1 måned

   

I margen  

Logo graatoner 

 


 

BFG-statistikken finst HER

   

Grieg-new-LOGO-150x

Logo Hordnesskogens Venner 

BFG Bergen Løpeklubb

støtter Hordnesskogens Venner

 


 

 

   
© BFG Bergen (C)