BFG Bergen Løpeklubb på Facebook  

Facebook Image
   

Ulriken Opp  

 

Logo UO stor skrift for web 

Lørdag 6. mai 2017

 

 

   

Løvstakken Opp  

Logo Lovstakken Opp 500pxLørdag 13. mai 2017

   

Web kamera  

Lagunen Sørgående(Statens vegvesen)

   

BFG i forandring

Detaljer

BFG-Forside500x

BFG i forandring

Høsten 2012 besluttet Fana å gå ut av BFG-samarbeidet. Denne høsten har de to andre stifterne av BFG – Bjarg og Gneist – besluttet å gjøre det samme.

Dette har satt BFG og oss i styret i en utfordrende situasjon.

Gneist er, og spesielt etter at Fana trakk seg ut, den desidert største av samarbeidsklubbene. Det store flertallet av utøvere som representerer BFG er Gneist-medlemmer i alderen 15-19 år. Det er også Gneist som i stor grad bidrar med trenere og tillitsvalgte til BFG. For Gneist er det ineffektivt å bruke mye ressurser på to klubber, spesielt i lys av at det er de samme utøverne som er aktive i de to klubbene. Det utføres mye dobbeltarbeid, og det er grunnlag for administrativ forenkling til beste for utøvere og ledere.

Vi i BFG styret deler dette synet slik situasjonen er.  Vi skulle ønske det var annerledes, men vi må ta realitetene innover oss.

BFG styret er imidlertid veldig glad for at Gneist og Bjarg, sammen med Kalandseid, ønsker å fortsette samarbeidet, dog direkte og utenfor BFG. Med utgangspunkt i Gneist, vil utøvere fra de tre klubbene også i fremtiden få samme treningstilbud og miljø som i dag. Ideen bak opprettelsen av BFG ivaretas, men nå via direkte klubbsamarbeid. Dette innebærer at Gneist påtar seg organisering og utgifter knyttet til trenere, utøverkontrakter og fellesarrangementer. BFG får tilsvarende mindre utgifter.

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom BFG og Gneist, der Gneist mot en prosentavgift får leie Vinterkarusellen, i første omgang for en periode på fire år. Inntektene Gneist får fra Vinterkarusellen tilsvarer de økonomiske forpliktelsene som Gneist påtar seg og som BFG har hatt til nå. Bortfallet av inntektene fra Vinterkarusellen tilsvarer de utgiftene BFG nå ikke lenger må svare for.

BFG har i den omleggingen som nå utføres vært opptatt av følgende:

  • Å sikre at BFG kan bestå som klubb for fremtiden
  • Å sikre fortsatt gode vilkår for unge utøvere som ønsker å satse på friidrett
  • Å ta vare på de utøverne som vil være igjen i BFG etter omleggingen
  • Å sikre forsvarlig økonomi for utøvere og grupperinger som er igjen i BFG etter omleggingen
  • Å sikre at BFG kan gjenoppstå for samarbeid på junior- og seniorsiden på et senere tidspunkt, dersom to eller flere klubber skulle ønske det
  • Å beholde et godt forhold til klubbene som driver friidrett i Bergen Sør

BFG skal leve videre. Vi får imidlertid ingen utøvere fra moderklubbene i tiden fremover.

Det har vært streng økonomistyring i BFG de siste 3 årene. I årene 2010-2012 gikk BFG med et samlet underskudd på kr 600.000,- Eksisterende styre har gjort nødvendige grep for å få kontroll med økonomien, noe vi har i dag. Vi har god egenkapital.

Vi får et negativt økonomisk resultatet for 2014 i henhold til budsjettet. Dette underskuddet er et resultat av endrede forutsetninger, ikke dårlig økonomistyring.

BFG har gode inntekter uten Vinterkarusellen, og når nå store utgiftsposter overføres til Gneist, er utsiktene til fortsatt god økonomi tilstede.

Vennlig hilsen

Jostein Lie

Leder i BFG Bergen

   

I margen  

Logo graatoner 

 


 

BFG-statistikken finst HER

   

Grieg-new-LOGO-150x

Logo Hordnesskogens Venner 

BFG Bergen Løpeklubb

støtter Hordnesskogens Venner

 


 

 

   
© BFG Bergen (C)